Máy CNC khắc gỗ tạo khuôn mẫu

Công ty Aqua Việt Nam phân phối máy CNC chính hãng của Fu-ning

Chúng tôi bán máy, bảo hành các hệ thống máy CNC Funing và chuyển giao công nghệ, tích hợp dịch vụ vận hành kỹ thuật định kỳ theo yêu cầu khách hàng để đảm bảo con người vận hành có chuyên môn khai thác hết tính năng hệ thống  máy hiện đại

Máy CNC khắc gỗ tạo khuôn mẫu trên vật liệu gỗ tích hợp chương trình lập trình sẵn trên máy tính, usb chuyển lệnh làm việc ra hệ thống máy tự động làm việc theo chương trình có sẵn.