Triển Lãm Hà Nội Wood Expo

Days
Hours
Minutes
Seconds

29/5 - 1/6/2024 (8:30 - 16:00 hrs)

Thùng keo số 1
Thùng keo số 2
Màn hình tiếng Việt

Hệ thống bơm keo PUR

Funing

Hoạt động của chúng tôi funing tai triển lãm Hà Nội wood Expo
Hoạt động của chúng tôi funing tai triển lãm Hà Nội wood Expo

National Exibition contruction center (NECC)

QR vị trí google map

No 01 Do Duc Duc street, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam