Funing Laser: Công nghệ gia công kim loại tiên tiến

Phát minh Công nghệ CNC đã làm thay đổi đáng kể hoạt động sản xuất trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ứng dụng công nghệ CNC ngày càng rộng rãi. Trong đó, FUNING được xem là một trong những đơn vị đi tiên phong ứng dụng công nghệ cắt laser CNC. Tập thể cán … Đọc tiếp